Site news

Obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap

 
 
Picture of David P.
Obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap
by David P. - Monday, 30 September 2013, 8:51 AM
 

1. september 2013 blir det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Les mer på:

http://www.vox.no/no/Norskopplaring-og-integrering-/Prover/